Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Ký kết thỏa thuận của hợp đồng chứng khoán

Câu hỏi:

Tôi tên Hồ Hồng Diểm (22 tuổi) hiện đang là nhân viên truyền thông tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM). Tôi bắt đầu là việc tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM từ 1/7/2016 với hình thức hợp đồng khoán việc (không bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội) với mức lương khoán là 5 triệu đồng, tiền thưởng lễ tết theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường và không bảo hiểm y tế, xã hội. Hợp đồng khoán tôi đã ký có thời hạn 3 tháng (1/7/2016 đến 30/9/2016). Luật sư cho tôi hỏi, hợp đồng khoán mà tôi đã ký có đúng với quy định của pháp luật (về việc tôi không có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội) hay chưa? Tôi sắp ký lại hợp đồng 1 năm (nhưng tôi đang muốn đề nghị chỉ ký thời hạn 6 tháng) nên muốn tìm hiểu kỹ hơn. Mong Luật sư tư vấn ạ. Cảm ơn Luật sư.?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật chứng khoán của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Tại Điều 186 Bộ luật lao động 2012 có quy định như sau:

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

….

Theo thông tin bạn trình bày bạn có ký hợp đồng khoán có thời hạn 03 tháng (1/7/2016 đến 30/9/2016). Căn cứ theo các quy định trên thì việc trước đây bạn có ký hợp đồng có thời hạn 03 tháng thì không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện giờ bạn và Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM dự định ký kết hợp đồng 01 năm. Căn cứ theo các quy định trên thì nếu bạn và Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM (thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM ký kết hợp đồng có thời hạn 01 năm (hoặc 06 tháng) thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 186 Bộ luật lao động 2012 và Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó bạn bạn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>