Làm đám cưới có được pháp Luật công nhận là vợ, chồng không?

Làm đám cưới có được pháp Luật công nhận là vợ, chồng không?

Câu hỏi

Làm đám cưới thì có được pháp Luật công nhận là Vợ, chồng không? Vì hai vợ chồng chúng em vừa làm đám cưới và chưa đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, hiện tại chúng em muốn ly hôn, không ở với nhau nữa?

Luật sư tư vấn:

Ở Việt Nam theo phong tục tập quán thì khi đôi nam nữ đi đến quyết định chung sống với nhau thường sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng về mặt pháp lý khi làm đám cưới thì chưa được pháp Luật công nhận là vợ, chồng. Để được pháp Luật công nhận hai bên nam nữ có quan hệ hôn nhân thì phải làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Căn cứ theo điều 9, Luật hôn nhân gia đình 2014 việc đăng ký kết hôn được quy định như sau:

Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Vậy khi kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, nếu không đăng ký thì việc kết hôn sẽ không có giá trị pháp lý.

Việc đăng ký kết hôn thực hiện theo điều 17, Luật hộ tịch 2014 quy định như sau:

Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Như vậy việc làm đám cưới mà chưa đi đăng ký kết hôn ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chưa được công nhận là vợ chồng. Như vậy nếu hai bên nam nữ chưa đăng ký kết hôn mà chỉ tổ chức đám cưới thì sẽ không cần làm thủ tục ly hôn.

 

Give a Comment