Làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, có được kết hôn với người khác không?

Làm đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, có được kết hôn với người khác không?

Câu hỏi

Tôi tên N, sinh năm 1990, ở Hà Nội. Năm 2012 tôi có tổ chức đám cưới với 1 người Việt Nam nhưng chưa đăng ký kết hôn và sau đó chúng tôi chia tay không ở với nhau nữa. Đến nay tôi lại kết hôn với người chồng nước ngoài khác và muốn đăng ký kết hôn nhưng cơ quan nhà nước ở nơi cứ trú của tôi không chịu làm giấy đăng ký kết hôn cho tôi vì lí do tôi có đám cưới 1 lần trước đó. Vậy làm đám cưới rồi sau đó tôi chưa tay mà chưa đăng ký kết hôn, tôi có được kết hôn với người khác không?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân gia đình 2014

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Đăng ký kết hôn:

Căn cứ theo điều 8, điều 9, Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Trong hai điều trên có quy định rằng: + Thứ nhất kết hôn bạn phải đảm bảo điều kiện để kết hôn.

+ Thứ hai việc kết hôn phải được đăng ký và do do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

+ Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Từ đó suy ra việc bạn có tổ chức đám cưới với người Việt Nam nhưng chưa đăng ký kết hôn thì quan hệ này sẽ không được công nhận là quan hệ vợ chồng trước pháp luật.

2.2. Xử lý việc nam nữ sống chung như vợ chồng:

Căn cứ theo điều 14, Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Vậy việc hai bạn tổ chức đám cưới chỉ là việc nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống đó không được pháp Luật công nhận đã kết hôn. Nếu trong quá trình này chung sông xảy ra tranh chấp về tài sản, con chung thì giải quyết theo quy định nêu trên.

>> Do vậy, bạn chưa từng đăng ký kết hôn lần nào khác cho đến thời điểm hiện tại thì bạn vẫn được xác nhận là đang trong tình trạng độc thân (vẫn xin được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) và có quyền được cấp giấy đăng ký kết hôn với người nước Ngoài đó. Việc tổ chức đám cưới không làm phát sinh quan hệ hôn nhân của bạn.

Vì thế, việc cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú của bạn không chịu làm giấy đăng ký kết hôn cho bạn vì lí do bạn có đám cưới 1 lần trước đó là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Bạn hoàn toàn có quyền trao đổi lại với họ hoặc khiếu nại hành vi hành chính này để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Give a Comment