Làm giấy xác nhận tình trạng độc thân ở đâu ?

Làm giấy xác nhận tình trạng độc thân ở đâu ?

Câu hỏi

Tôi dọn về tt đức hòa sống dc 5 tháng và nhập hộ khẩu về đây cũng 5th bây giờ tôi có việc fai bán nhà và cần xác nhận giấy độc thân mới ra công chứng dc, nhưng khi tôi lên ubnd tt đh thì họ nói tôi mới về đây sống ko fai là người địa fuong nên ko xn cho tôi và kêu tôi fai về nơi trước khi nhập khẩu ở đh mà xn. ậy cho tôi hỏi tôi đã cắt hk bên kia rồi giờ về đó họ có chịu xác nhận cho tôi không?

Luật sư trả lời:

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Hộ tịch có quy định như sau:

Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Việc UBND thị trấn Đức Hòa không cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn là không đúng.

Bên cạnh đó, Luật hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP cũng quy định như sau:

Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

5. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Vì thế, ngoài UBND thị xã xác nhận thì bạn vẫn phải về địa phương nơi thường trú trước đây để xin xác nhận, bởi lẽ nơi thường trú hiện tại của bạn chỉ có thể xác nhận cho bạn độc thân từ thời điểm bạn đến địa phương này thường trú. Còn trước đây đã đăng ký ở đâu thì vẫn phải về nơi thường trú cũ để đăng ký.

Give a Comment