Làm mất xe nhưng không bồi thường thì phải xử lý như thế nào?

Làm mất xe nhưng không bồi thường thì phải xử lý như thế nào?

Câu hỏi

Bạn tôi có mượn xe tôi và làm mất xe trong đó có giấy tờ xe hồi tháng 6/2017. Đến giờ đã thoả thuận trả tiền nhưng vẫn kỳ kèo không chịu trả. Hẹn lên xuống và còn hăm doạ tôi. Theo luật dân sự, tôi phải làm thế nào để có thể kiện ra toà được.

Luật sư trả lời:

Theo thông tin dữ liệu bạn cung cấp thì bạn có cho bạn của mình mượn xe, tuy nhiên hiện người bạn của bạn đã làm mất xe của bạn. Đối chiếu theo quy định của Điều 496 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người bạn của bạn đã vi phạm nghĩa vụ mượn tài sản do đó họ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn cụ thể:

“Điều 496. Nghĩa vụ của bên mượn tài sản

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa.

2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn.

3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được.

4. Bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn.

5. Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả.”

Do đó, trong trường hợp nếu như người bạn này của bạn không chịu trách nhiệm đối với hành vi làm mất xe của bạn thì bạn nên xem xét, làm đơn yêu cầu cơ quan Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi người bạn của bạn đang cư trú giải quyết.

Give a Comment