Làm sao để công ty trả sổ bảo hiểm xã hội?

Làm sao để công ty trả sổ bảo hiểm xã hội?

Câu hỏi:

Em làm ở một công ty đóng bảo hiểm xã hội được 6 tháng. Em xin nghỉ công ty đó để xin việc công ty khác.Bên công ty cũ chưa giải quyết bảo hiểm cho em. Mà bên công ty mới muốn đóng bảo hiểm cho em phải có sổ. Em được biết một người chỉ được đóng bảo hiểm 1 lần, Trường hợp của em cần luật sư tư vấn là làm sao giải quyết giữa công ty mới và công ty cũ về bảo hiểm của em. Xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012

Quyết định 959/QĐ-BHXH thu bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế 2015​

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 thì:
“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Như vậy, Khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Trường hợp bạn khởi kiện công ty vì những vẫn đề khác thì công ty cũng không có quyền giữ sổ bảo hiểm của bạn. Trong trường hợp công ty không trả lại sổ bảo hiểm cho bạn trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn có thể làm đơn kiến nghị đến Hòa giải viên lao động cấp quận, huyện nơi công ty đóng trụ sở để yêu cầu được hòa giải hoặc làm đơn khởi kiện đến tòa án nhân dân cấp huyện để được thụ lý giải quyết.

Và theo quy định của Luật BHXH hiện nay, thì một người chỉ có một sổ duy nhất, trong trường hợp :”  Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu,in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất”

Give a Comment