Làm sao để dừng việc cho thuê tài sản mà không phải chia tài sản?

Làm sao để dừng việc cho thuê tài sản mà không phải chia tài sản?

Câu hỏi

Xin chào luật sư!

Bà ngoại em mất năm 2016 có để lại 01 căn hộ chung cư giá rẻ. Bà ngoại em còn 01 mẹ già và 03 người con. Khi mất bà em không di chúc để lại nhà cho ai cả. Nay cậu em tự nhận quản lý ngôi nhà và cho người khác thuê nhà của bà ngoại em để lại mà không được sự đồng ý của cụ ngoại và hai chị. Em xin hỏi luật sư làm cách nào để dừng việc cho thuê lại mà không phải chia tài sản?

Em xin chân thành cảm ơn!

Luật sư trả lời

Bạn hỏi về việc chia thừa kế khi không có di chúc, vấn đề này luật sư xin giải đáp như sau.

Bà bạn mất không để lại di chúc, căn cứ điều 649 BLDS 2015, đây là trường hợp chia thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ điều 651 BLDS 2015:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Bà ngoại bạn còn một người mẹ và 3 người con, theo điểm a khoản 1 điều này thì họ đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo khoản 2 điều này “ Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.” Do đó, ngôi nhà là di sản thừa kế của bà bạn sẽ được chia đều cho cụ của bạn(mẹ đẻ của bà bạn) và 3 người con khác của bà bạn. Việc cậu bạn tự ý chiếm giữ và cho người khác thuê nhà mà không được sự đồng ý của các đồng thừa kế khác là vi phạm pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi của mình, các đồng thừa kế khác có thể yêu cầu cơ quan nhà nước chia di sản thừa kế.

 

Give a Comment