Làm sao để được quyền nuôi con khi hai vợ chồng ly hôn vì sống chung không hạnh phúc?

Làm sao để được quyền nuôi con khi hai vợ chồng ly hôn vì sống chung không hạnh phúc?

Câu hỏi

Em lấy vợ được 05 năm và sinh được một cháu. Hiện tại vợ chồng em không còn tình cảm và hạnh phúc với nhau. Vì vậy, em quyết định ly hôn và em muốn được quyền chăm sóc con thì làm thế nào? Con em từ nhỏ đến nay chủ yếu là ở với ông bà nội.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn lấy vợ được 05 năm và sinh được một cháu. Hiện tại vợ chồng bạn không còn tình cảm và hạnh phúc với nhau. Vì vậy, bạn đã quyết định ly hôn và bạn muốn được quyền chăm sóc con, con bạn từ nhỏ đến nay chủ yếu là ở với ông bà nội. Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin rằng cả hai vợ chồng bạn có thỏa thuận được với nhau về người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn là ai? Bạn cũng không nói rõ con bạn hiện nay bao nhiêu tuổi? Do vậy, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Trường hợp thứ nhất, hai bạn đã tự thỏa thuận được với nhau về việc chồng hoặc vợ là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con sau khi ly hôn. Lúc này, nếu vợ bạn đồng ý cho bạn nuôi dưỡng con sau khi ly hôn vì con bạn từ khi sinh ra đã được ông bà nội chăm sóc đến nay thì bạn có thể được trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn khi và chỉ khi bạn chứng minh được mình có đủ điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn hoặc bạn cũng có thể chứng minh ông bà nội cũng có đủ điều kiện chăm sóc con giúp bạn trong khoảng thời gian bạn đi làm. Chính vì vậy, nếu cả hai bạn đồng thuận để con cho bạn nuôi dưỡng thì hai bạn có quyền yêu cầu Tòa án công nhận sự thỏa thuận của hai bạn.

Trường hợp thứ hai, cả hai bạn đều muốn giành quyền nuôi dưỡng con sau khi ly hôn thì khi đó, việc ai sẽ là người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn phụ thuộc và độ tuổi của con bạn và điều kiện, khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc con của vợ/chồng. Cụ thể như sau:

– Con bạn dưới 36 tháng tuổi, Tòa án sẽ ưu tiên cho vợ bạn nuôi con vì độ tuổi này, con bạn cần nhất là sự chăm sóc, nuôi dưỡng từ người mẹ để có thể phát triển tốt nhất cho cháu. Tuy nhiên, trường hợp này Tòa án ưu tiên cho vợ bạn nuôi đưỡng nhưng nếu vợ bạn không đủ khả năng nuôi dưỡng con, tức là không có thu nhập, không có đủ tài chính, không có thời gian chăm sóc con, cũng như từ trước đến nay vợ bạn không quan tâm, chăm sóc con bạn thì lúc này, bạn chỉ cần chứng minh mình có điều kiện tốt hơn vợ bạn rất nhiều thì Tòa án vẫn có thể giao con cho bạn nuôi dưỡng, chăm sóc khi ly hôn.

– Con bạn từ đủ 07 tuổi trở lên, Tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của cháu và sẽ ưu tiên cho người cháu muốn ở cùng để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn. Mặc dù cháu có quyền thể hiện nguyện vọng của mình nhưng Tòa án cũng cần xem xét điều kiện của vợ/chồng để giao con cho người có đủ điều kiện, đủ khả năng để nuôi dưỡng cháu đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất về mọi mặt cho cháu.

– Con bạn ở độ tuổi từ đủ 36 tháng tuổi đến dưới 07 tuổi. Trong trường hợp này, giữa bạn và vợ bạn đều có quyền ngang nhau trong việc giành quyền trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc con sau khi ly hôn. Do đó, nếu bạn muốn giành quyền trực tiếp nuôi con thì bạn phải chứng minh được về phía bản thân của bạn có đủ điều kiện, khả năng để nuôi dưỡng con cũng như bạn có thể chứng minh điều kiện của gia đình bạn bao gồm bố, mẹ bạn, anh, chị, em của bạn có đủ khả năng để chăm sóc cho hai cha con bạn. Còn về phía vợ bạn thì bạn phải chứng minh được vợ bạn có nhiều bất lợi để giành quyền nuôi con như không có công việc ổn định, không có thu nhập ổn định, không có chỗ ở ổn định, không quan tâm, chăm sóc, giáo dục con, có hành vi ngoại tình hoặc bạo lực gia đình (nếu có). Sau khi nhận được những bằng chứng bạn nêu ra thì Tòa án có thể giao con cho bạn trực tiếp nuôi dưỡng hoặc vợ bạn tùy vào khả năng của mỗi người.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp nêu trên thì bạn có thể giành được quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn.

 

Give a Comment