Làm sao để giành được quyền nuôi con khi con trên 7 tuổi?

Làm sao để giành được quyền nuôi con khi con trên 7 tuổi?

Câu hỏi

Luật sư có thể hướng dẫn em làm sao để em giành quyền nuôi con với vợ em khi con em hiện tại được hơn 7 tuổi. Chúng em đang muốn ly hôn nhưng vẫn chưa thể thỏa thuận được vấn đề nuôi con?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân gia đình 2014

2. Luật sư tư vấn:

– Khi hai vợ chồng ly hôn dù là đơn phương hay thuận tìnhAll Posts thì đều mà hai vợ chồng quan tâm nhất là ai sẽ là người nuôi con.

– Trong trường hợp này của anh con anh đã được hơn 7 tuổi, khi con trên 7 tuổi thì theo Luật quy định sẽ phải xem xét ý kiến, nguyện vọng của con.

Căn cứ theo khoản 2, điều 81, Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy khi con đủ 7 tuổi thì phải xem xét ý kiến của con. Theo Luật quy định thì chỉ là xem xét, không phải là quyết định theo ý kiến, nguyện vọng của con nên kèm với nguyện vọng của con anh phải chứng minh được mình có đủ điều kiện nuôi con và chứng minh ngược lại người vợ không đủ điều kiện nuôi con hoặc người vợ có những hành vi vi phạm đạo đức, pháp Luật.
Điều kiện để giành được quyền nuôi con gồm có:

– Thứ nhất về vật chất:

Chồng là người chứng minh được mình có khẳ năng dành cho con điều kiện vật chất tốt hơn sẽ là người dành được lợi thế nuôi con, vật chất gồm các điều kiện cơ bản sau:

+ Thu nhập của vợ chồng ai là người tốt hơn >> lợi thế

+ Ai là người có công việc tốt hơn >> lợi thế

+ Ai có nhà cửa ổn định hơn >> lợi thế

+ Ai có môi trường sinh sống, học tập, vui chơi…tốt hơn >> lợi thế

+ …và tất cả các lợi thế các có thể đưa ra trong từng trường hợp cụ thể của từng người.

– Thứ hai về tinh thần:

Vật chất cực kỳ quan trọng nhưng vấn đề về tinh thần cũng quan trọng không kém nên khi vợ chồng có mặt tinh thần tốt vẫn giành được lợi thế nuôi con. Trong mặt tinh thần gồm có các điều kiện cơ bản sau:

+ Thời gian giành cho con, vợ, chồng ai là người có thời gian dành cho con nhiều hơn, tốt hơn >> lợi thế

+ Ai là người luôn dành tình cảm yêu thương nhất cho con sẽ được ưu tiên hơn >> lợi thế

+ Vợ chồng ai là người có nhân cách đạo đức tốt hơn, không có vi phạm về pháp Luật >> lợi thế

+ …nhiều các lợi thế khác, tuỳ vào từng trường hợp có thể đưa ra để chứng minh thuyết phục Toà án giành quyền nuôi con.

Như vậy nếu muốn giành được quyền nuôi con thì phải xem xét ý kiến của con và xem xét điều kiện của anh để Tòa để quyết định bạn giành được quyền nuôi con.

Give a Comment