Làm sao để hưởng chế độ hưu trí?

Làm sao để hưởng chế độ hưu trí?

Người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi đủ điều kiện về tuổi đời và số năm đóng BHXH. Việc hưởng chế độ hưu trí được quy định như sau:

Nội dung

1. Về điều kiện hưởng lương hưu:

Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, trong trường hợp thông thường người lao động khi nghỉ việc nếu có đủ 20 năm đóng BHXH và có tuổi đời từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.

Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt, độ tuổi hưởng lương hưu của người lao động sẽ được giảm đi.

– Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ 15 năm trở lên, hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đủ 15 năm: Đối với trường hợp này, người lao động cần thêm hai điều kiện nữa là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi đời từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi hoặc từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ. (Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014).

– Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò: Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên (Điểm c khoản 1 Điều 54 Luật BHXH)

– Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Chỉ cần đóng BHXH đủ 20 năm trở lên. (Điểm d khoản 1 Điều 54 Luật BHXH).

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí:

+ Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

+ Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

– Ngoài ra, người lao động còn được về hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội khi bị suy giảm khả năng lao động. Khi bị suy giảm khả năng lao động, người lao động phải tiến hành làm giám định mức suy giảm khả năng lao động để làm căn cứ làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên sẽ được xem xét nghỉ hưu trước tuổi khi đã có đủ 20 năm đóng BHXH và đã đủ độ tuổi được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 55 Luật BHXH.

2. Về mức hưởng

– Trong điều kiện thông thường, tức là đối với người lao động hưởng chế độ hưu trí đúng theo độ tuổi được hưởng chế độ hưu trí thì mức hưởng thực hiện như sau: mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

+ Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

– Trong trường hợp người lao động về hưu trước tuổi, mức lương hưu của người lao động được tính như trường hợp trên, sau đó cứ mỗi năm về hưu trước tuổi thì mức lương hưu sẽ giảm đi 2%.

2.3. Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

– Hồ sơ đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

+ Sổ bảo hiểm xã hội;

+ Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.

– Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm:

+ Sổ bảo hiểm xã hội;

+ Đơn đề nghị hưởng lương hưu;

+ Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù;

+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;

+ Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.

Give a Comment