Câu hỏi:

Ngày trước tôi học trung cấp rồi đi làm công nhân. Trong thời gian đi làm tôi học thêm lớp liên thông đại học hình thức vừa học vừa làm và cũng sắp lấy được bằng rồi. Hiện tôi đang hưởng lương bậc 4 hệ trung cấp: 2.46. đến tháng 7/2017 tôi sẽ được nâng bậc theo niên hạn lên bậc 5 hệ số: 2.66 và tháng 10 sẽ lấy bằng đại học. Vậy chuyên mục cho tôi hỏi tôi phải làm sao để nâng bậc lương từ trung cấp lên bậc đại học?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Thông tư 02/2007/TT-BNV về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
  • Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức,việc xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức được thực hiện như sau:

“a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

b) Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.”

Hiện bạn đang hưởng lương bậc 4 trung cấp hệ số 2.46 đến tháng 7/2017 được nâng bậc theo niên hạn lên bậc 5 hệ số: 2.66 thì khi chuyển sang ngạch đại học bạn sẽ được hưởng hệ số lương bằng hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ. Theo đó, bạn sẽ được hưởng lương bậc 2, hệ số lương 2.67 của ngạch đại học.

Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,67 – 2,66 = 0,01 ) nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề là 0,20), nên thời gian xét nâng lương của bạn được tính kể từ ngày hưởng lương 2,66 bậc trung cấp.