Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi sau khi tòa giải quyết tôi được quyền nuôi con, mà chồng tôi không cấp dưỡng hàng tháng,để tôi nuôi con thì tôi có được quyền không cho gặp con không và tôi có những quyền gì nữa a.̣ Xin cảm ơn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của bạn, của chồng cũ của bạn sau khi ly hôn như sau:

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

” Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Theo như quy định tại khoản 2 Điều 83 như trên, bạn không được cản trở chồng cũ của bạn trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Và chồng bạn sau khi ly hôn thì có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con. Trong trường hợp chồng bạn không thực hiện nghĩa vụ này, bạn có quyền làm đơn yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự trong việc yêu cầu chồng cũ của bạn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con của bạn. Cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm giải quyết lúc này là cơ quan cùng cấp với Tòa án đã ra bản án, quyết định cho bạn.