Làm thế nào để được chia tài sản khi hai vợ chồng ly hôn?

Làm thế nào để được chia tài sản khi hai vợ chồng ly hôn?

Câu hỏi

Tôi và chồng tôi đã kết hôn được 20 năm, vợ chồng chúng tôi hiện tại đang trong quá trình giải quyết ly hôn, nhưng chồng tôi bảo tôi không được chia tài sản, tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của ông ấy, tôi phải ra đi tay trắng. Vậy làm thế nào để tôi được chia tài sản? Các con của tôi hiện tại đã lớn nên các con tôi tự lựa chọn ở với ai?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp Luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định về tài sản chung, tài sản riêng và việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng này của hai vợ chồng khi ly hôn.

Trong trường hợp này của chị, chị chưa nói rõ là hai vợ chồng chị có những tài sản gì, chị yêu cầu chia những tài sản nào và tài sản đó được hình thành như thế nào nên trong trường hợp này chưa tư vấn cho chị cụ thể chi tiết được.

Nhưng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình có quy định về việc phân chia tài sản khi hai vợ chồng ly hôn như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, để được chia tài sản khi ly hôn thì điều đầu tiên là xác minh tài sản đó là tài sản chung hay là tài sản riêng. Nếu là tài sản chung thì chắc chắn chị sẽ được chia tài sản. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Khi hai vợ chồng ly hôn, nếu có tài sản chung thì sẽ được chia theo quy định tại khoản 2, điều 59, Luật hôn nhân và gia đình 2014:

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Như vậy khi hai vợ chồng ly hôn sẽ được chia tài sản nếu đó là tài sản chung, tài sản chung theo nguyên tắc là chia đôi có tính đến yếu tố hoàn cảnh gia đình, công sức đóng góp…

Trong trường hợp của chị nếu chị muốn được chia tài sản khi hai vợ chồng ly hôn thì chị phải có bằng chứng để chứng minh tài sản đó là tài sản chung của hai vợ chồng.

 

Give a Comment