Làm thế nào để thay đổi quyền nuôi con trực tiếp sau ly hôn?

Làm thế nào để thay đổi quyền nuôi con trực tiếp sau ly hôn?

Câu hỏi

Luật sư tư vấn thủ tục thay đổi quyền nuôi con trực tiếp và quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề pháp lý kể trên:

Nội dung tư vấn

Hàng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn cụ thể như:

“sau khi ly hôn vợ cũ/chồng cũ tôi không cho tôi được gặp con, tôi có được quyền thay đổi người nuôi con trực tiếp không?” hay “sau ly hôn vợ cũ/chồng cũ bị thất nghiệp tôi có quyền đòi lại con không?” ….

Như vậy làm thế nào để thay đổi người nuôi con trực tiêp sau khi ly hôn?

Căn cứ theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định như sau:

Điêu 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy điều kiện đầu tiên thay đổi người nuôi con trực tiếp sau ly hôn khi cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này có yêu cầu Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Căn cứ để tòa án ra quyết định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con là:

Thứ nhất: Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con

Đây là trường hợp đơn giản nhất và dễ giải quyết nhất, nên nếu các bậc, cha mẹ muốn thay đổi quyền nuôi con trực tiếp thì nên thỏa thuận trước với chồng cũ/vợ cũ về vấn đề này;

Thứ hai: Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Trong trường hợp này người đưa ra yêu cầu phải chứng minh được người đang nuôi dưỡng trực tiếp con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, nuôi dưỡng, giáo dục con. Các điều điện này hiện nay không được luật cụ thể nhưng trong thực tiễn giải quyết. Đương sự cần bám vào các yếu tố sau:

1/ Điều kiện về kinh tế: Đó là việc bố mẹ đang nuôi con trực tiếp không có đủ điều kiện thực tế để nuôi dưỡng con: Như thu nhập quá thấp so với mức bình quân; hoặc thất nghiệp;

2/ Điều kiện về sức khỏe: Bố mẹ mắc những bênh hiểm nghèo hoặc những bênh truyền nhiễm không đủ sức khỏe để chăm sóc cho con;

3/ Điêu kiện về thời gian, môi trường giáo dục con: Ví dụ hiện tại người nuôi con trực tiếp không có đủ điều kiện chăm sóc con ví dụ: Công việc thường xuyên phải đi công tác; Hay thường xuyên đi đêm về hôm không có thời gian giáo dục dạy dỗ con, hoặc môi trường sống của con quá phức tạp ảnh hưởng không tốt đến phát triển nhân cách của con;

4/ Bố mẹ vi phạm nghiêm trọng trong việc nuôi dưỡng giáo dục con: Như không trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con, bạo hành con ….

Give a Comment