Câu hỏi:

Em làm việc được 1năm mà công ty không kí hợp đồng lao động em kiện có dược không nhờ luật sư tư vấn giúp em để có quyền lợi đúng đắng nhất?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Bộ luật lao động 2012 về nghĩa vụ giao kết hợp đồng:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.”

Do bạn đã làm việc với công ty một năm nhưng kể từ thời điểm làm việc thì công ty không ký kết với bạn bất kì một loại hợp đồng lao động nào thì công ty đã có hành vi vi phạm pháp luật lao động. Bạn có thể gửi đơn tố cáo tới cơ quan Uỷ ban nhân dân hoặc Thanh tra lao động để những cơ quan này có thể xử lý vi phạm của công ty theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 31 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

“2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức có một trong các hành vi sau đây:

a) Không ký hợp đồng với người lao động theo quy định;

b) Không ghi rõ các quyền và nghĩa vụ về tài chính trong hợp đồng ký với người lao động theo quy định;

c) Không thanh lý hoặc thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không theo quy định;

d) Nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Hợp đồng lao động, Hợp đồng thực tập không phù hợp với Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng nhận lao động thực tập đã đăng ký;

đ) Nội dung hợp đồng giữa doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu, tổ chức đầu tư ra nước ngoài ký với người lao động, Hợp đồng lao động không phù hợp với báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ việc thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về trách nhiệm của người sử dụng lao động:

“1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

… ”

Như vậy, ngoài trách nhiệm phải ký kết hợp đồng lao động với bạn ra thì nếu kí xong hợp đồng và không phải là hợp đồng mùa vụ thì công ty còn phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho ban, đây là quyền lợi bạn sẽ được hưởng. Do công ty không ký kết hợp đồng với bạn cũng tương ứng với việc trốn đóng bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng mà bạn được hưởng nên bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu đòi bồi thường trong thời gian này để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho mình.