Lao động nữ cho thuê lại được hưởng chế độ thai sản thế nào?

Lao động nữ cho thuê lại được hưởng chế độ thai sản thế nào?

Câu hỏi:

Vừa rồi tôi có kí hợp đồng lao động thuê ngoài với công ty A vào ngày 1/7/1016. Và hiện đang làm việc tại công ty B (công ty thuê lại lao động của công ty A). Hợp đồng lao động có giá trị đến 31/06/2017 (12 tháng).

1) Nếu sau 12 tháng hết thời hạn hợp đồng . Nếu vẫn làm việc bình thường tại công ty B thì tôi có được ký lại hợp đồng trực tiếp với công ty B không hay lại ký tiếp hợp đồng với công ty A ?

2) Nếu vẫn còn trong thời hạn hợp đồng 1 năm với công ty A mà tôi mang thai thì sau 31/06/2016 tôi có tiếp tục được ký lại hợp đồng với cty A hoặc B không hay cty thấy tôi mang thai sẽ không ký tiếp hợp đồng mà cho thôi việc? Quyền lợi của người phụ nữ trong vấn đề thuê lại lao động được đảm bảo như thế nào ? Cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo trình bày của bạn thì bạn có ký hợp đồng lao động ngoài với công ty A – công ty cho thuê lại lao động và hiện tại bạn lại đang làm việc tại công ty B – công ty thuê lại lao động.

1. Nếu sau 12 tháng hết thời hạn hợp đồng mà vẫn làm việc bình thường tại công ty B thì có được ký lại hợp đồng trực tiếp với công ty B không?

Việc hợp đồng có thời hạn là 12 tháng và kết thúc vào 31/06/2017 nhưng bạn lại không nên rõ đó là hợp đồng được ký với công ty A hay công ty B nên:

– Trường hợp hợp đồng được nhắc tới là hợp đồng giữa bạn và công ty A thì

Theo quy đinh tại Điều 58 Bộ luật lao động 2012 về quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại thì người lao động phải:

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

2. Chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động, sự điều hành hợp pháp và tuân thủ thỏa ước lao động tập thể của bên thuê lại lao động.

3. Được trả lương không thấp hơn tiền lương của những người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau.

4. Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các thoả thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động.

5. Thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

6. Thỏa thuận để giao kết hợp đồng lao động với bên thuê lại lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Căn cứ vào khoản 6 nêu trên, trong trường hợp hết hạn hợp đồng đã giao kết với công ty A và bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty B thì bạn có quyền thỏa thuận với công ty B về việc giao kết hợp đồng sau khi kết thúc hợp đồng với công ty A.

– Trường hợp hợp đồng đó là hợp đồng đã ký với công ty B và hợp đồng với công ty A chưa hết hạn thì căn cứ vào Điều 57 Bộ luật lao đông Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động thì phía doanh nghiệp thuê lại lao động có quyền: Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức người lao động thuê lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của người lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt.

Do đó, trong trường hợp này, khi hợp đồng của bạn với bên A chưa kết thúc thì phía bên công ty B có quyền thỏa thuận với công ty A về việc tuyển dụng chính thức bạn vào làm việc mà không cần thông qua hợp đồng cho thuê lại lao động.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể trực tiếp ký hợp đồng với công ty B khi hợp đồng với công ty A kết thúc hoặc trong trường hợp chưa châm dứt hợp đồng với bên A thì 2 công ty có thể thỏa thuận về việc tuyển dụng chính thức bạn làm việc cho công ty B.

2. Về việc ký tiếp hợp đồng lao động sau khi hết hạn hợp đồng mà lao động đang mang thai

Và theo đó, Bộ luật lao động 2012 cũng quy định về việc giao kết hợp đồng như sau:

Điều 22:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trong trường hợp này, hợp đồng bạn đã ký được xác định là hợp đồng xác định thời hạn (12 tháng), do đó, áp dụng khoản 2 Điều 22 nêu trên thì trong trường hợp bạn vẫn tiếp tục thực hiện công việc thì trong thời hạn 30 ngày, bạn sẽ được doanh nghiệp ký tiếp hợp đồng lao động mới. Hợp đồng này có thể là hợp đồng lao động xác định thời hạn nhưng chỉ được ký tiếp 1 lần và sau đó vẫn tiếp tục làm việc thì chuyển thành hợp đổng lao động không xác định thời hạn.

Quyền lợi của bạn trong trường hợp này vẫn áp dụng theo quy định tại Điều 58 Luật lao động 2012 nêu trên và chương X – Những quy định riêng với lao động nữ trong Bộ luật này.

Give a Comment