Lao động nữ phá thai bệnh lý có được hưởng chế độ thai sản không?

Lao động nữ phá thai bệnh lý có được hưởng chế độ thai sản không?

Câu hỏi:

Hiện tại em đang mang thai 6 tuần nhưng vì lí do sức khỏe, em không thể giữ thai và phải nạo. Vậy em được hưởng chế độ bảo hiểm không? nếu trường hợp em vẫn đi làm bình thường, vẫn nhận lương thì thời gian em nghỉ thì em có nhận chế độ bảo hiểm xã hội được không? Và nếu được thì em được bao nhiêu? Hiện tại hệ số lương của em là 2,67, mức lương cơ bản là 1210000, và hưởng 0,2% phụ cấp độc hại. Cảm ơn Luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các trường hợp được hưởng chế độ thai sản:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Đối chiếu theo quy định pháp luật vào trường hợp của bạn; hiện tại bạn đang mang thai 6 tuần; nhưng vì lý do sức khỏe, bạn không thể giữ thai và phải nạo thai; thì trong trường hợp này, bạn sẽ được nghỉ 20 ngày hưởng chế độ thai sản. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú thì mới đủ điều kiện về hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm.Trong trường hợp bạn không nghỉ chế độ thai sản vẫn nhận lương thì không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Give a Comment