Lắp đặt trạm đo mưa có phải là dịch vu phi tư vấn không?

Lắp đặt trạm đo mưa có phải là dịch vu phi tư vấn không?

Câu hỏi:

Cho em hỏi: Cơ quan em là cơ quan hành chính nhà nước, đang định thuê đơn vị bạn lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động theo hình thức thuê bao dịch vụ. Vậy cho em hỏi đây có phải là loại hình “dịch vụ phi tư vấn” không? Thuê liên tục 40 tháng, giá trị 480 triệu, vậy chào hàng cạnh tranh rút gọn được không ạ? Sau khi lựa chọn nhà thầu xong đơn vị em ký hợp đồng từng năm được không ạ? (năm 2016 4 tháng, năm 2017, 2018, 2019: 12 tháng các năm) hay là ký luôn 1 lần 40 tháng ạ. Em xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Khoản 9 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định:

9. Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

Do đó, đối với việc cơ quan bạn thuê đơn vị khác lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động theo hình thức thuê bao dịch vụ thì dây là loại hình dịch vụ phi tư vấn do các hoạt động này không thuộc các trường hợp hoạt động dịch vụ tư vấn cũng như không nằm trong các trường hợp công trình xây lắp tại khoản 45 Điều 4 Luật đấu thầu 2013.

Chào hàng cạnh tranh được quy định tại Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Cụ thểT tại Điều 23 Luật đấu thầu quy định những trường hợp tiến hành áp dụng chào hàng cạnh tranh với những gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và phải đáp ứng những điều kiện nhất định như sau:

1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP :

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Do đó, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn trị giá 480 triệu của bạn đủ điều kiện để áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Theo khoản 2 Điều 65 Luật đấu thầu 2013 quy định:

Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng quy định tại Điều 62 của Luật này. Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể.

Do đó, đối với việc sau khi lựa chọn nhà thầu xong, để ký hợp đồng theo từng năm – hợp đồng thời gian thì loại hợp đồng này được áp dụng cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Như vậy, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn như đã phân tíc ở trên thì công ty bạn không thể ký loại hợp đồng này được .

Give a Comment