Lệ phí khi đăng ký tạm trú ở Hà Nội là bao nhiêu?

Lệ phí khi đăng ký tạm trú ở Hà Nội là bao nhiêu?

Xin phép chuyên mục hỏi đáp pháp luật. Tôi có vấn đề sau muốn chuyên mục giải đáp giúp em ạ: Em quê ở Nghệ An ra  Hà Nội để học tập, em sinh viên trường Đại học ngoại thương. Em có thuê phòng trọ nên phải đăng ký kí tạm trú. Vậy cho em hỏi lệ phí đăng kí tạm trú là bao nhiêu ạ? em hỏi Công an phường thì bảo là 70 nghìn đồng. Có đúng là vậy không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

-Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí.

Nội dung trả lời:

Căn cứ vào điểm b1, khoản 2, điều 3, thông tư 02/2014/TT-BTC quy định như sau:

“……

– Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc. Mức thu tối đa đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh như sau:

+ Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 15.000 đồng/lần đăng ký;

+ Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 20.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: không quá 10.000 đồng/lần cấp;

+ Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): không quá 8 .000 đồng/lần đính chính;

+ Đối với các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu quy định tại khoản 1, mục này.

+ Miễn lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

……”

Như vậy, trường hợp của bạn là đăng ký tạm trú tại thành phố Hà Nội là thành phố thuộc trung ương nên mức thu khi đăng ký tạm trú không cấp sổ tạm trú là không quá 15.000đồng/lần đăng ký. Việc công an phường bảo là 70.000 đồng là không đúng quy định của pháp luật, bạn có thể khiếu nại quyết định hành chính này tại cơ quan công an phường theo luật khiếu nại 2011.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment