Liệu có thể đổi họ cho con sang họ mẹ không cần sự đồng ý của người cha?

Liệu có thể đổi họ cho con sang họ mẹ không cần sự đồng ý của người cha?

Câu hỏi

Tôi muốn đổi họ cho con trai tôi (hiện 10 tuổi – sinh năm 2007) sang họ tôi, con trai tôi đồng ý, cháu hiện đang sống với tôi và không nhận được chu cấp từ ba. Tôi và ba cháu cũng không làm hôn thú trước đây. Xin cho tôi hỏi trong trường hợp này:

– Tôi đang hoàn toàn nuôi dưỡng và dạy dỗ bé, (mẹ con tôi ở quê, ba bé ở Sài Gòn) tôi có thể được chuyển họ bé sang họ tôi mà không cần phải có sự đồng thuận của ba cháu không ạ ?

– Trường hợp bắt buộc phải có chữ ký của ba cháu nhưng nếu anh ấy nhất định không đồng ý đổi họ thì tôi có quyền yêu cầu cấp dưỡng từ phía anh ấy không?

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015;

Luật hộ tịch năm 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch.

2. Nội dung tư vấn:

Điều 27 BLDS năm 2015 quy định về Quyền thay đổi họ

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ và ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc của mình;

e) Thay đổi họ theo họ vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”

Bạn có thể đăng ký thay đổi họ của con theo quy định đối với quyền thay đổi họ cho con từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ.

2.1. Điều kiện thay đổi

Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổ trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.

Trường hợp thay đổi từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ của bạn bắt buộc phải có sự đồng ý của cha đẻ đưa bé.

2.2. Thẩm quyền đăng ký thay đổi

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

Trường hợp này bạn sẽ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã đăng ký khai sinh cho con để thực hiện thủ tục đăng ký họ cho con.

2.3. Thủ tục đăng ký thay đổi

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi liên quan đến Giấy khai sinh thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

2.4. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Chồng bạn không trực tiếp nuôi con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con.

Give a Comment