Lợi nhuận từ kinh doanh riêng, ly hôn có phải chia không?

Lợi nhuận từ kinh doanh riêng, ly hôn có phải chia không?

Câu hỏi:

Năm 2015 vợ chồng tôi có chia tài sản để tôi đầu tư kinh doanh. Lợi nhuận từ việc kinh doanh từ sau khi chia tài sản đến nay, ngoài việc chi dùng cho gia đình tôi còn tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Đến nay vợ chồng tôi ly hôn thì tôi có phải chia số tiền này cho chồng không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luậtcủa công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật hôn nhân gia đình đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

 

Căn cứ quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình 2014:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Như vậy, vợ chồng bạn đã chia tài sản chung và dùng số tài sản được chia để đầu tư kinh doanh thu được lợi nhuận 500 triệu. Nhưng vì 500 triệu này là thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kì hôn nhân nên nếu hai bạn không có thỏa thuận khác thì số tiền đó sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, nếu ly hôn số tiền này có thể phải chia theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

Give a Comment