Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

 

Số hiệu: 84/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2015 Ngày hiệu lực: 1/07/2016
Ngày công báo: 29/07/2015 Số công báo: Từ số 871 đến số 872
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt:

     Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

     Đối tượng áp dụng

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

– Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

– Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Người sử dụng lao động.

– Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/84.2015.QH13-1.doc” text=”Download: Luật an toàn vệ sinh lao động 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment