Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13

Số hiệu: 41/2013/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Ngày công báo: 30/12/2013 Số công báo: Từ số 1005 đến số 1006
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phạm vi điều chỉnh của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vậ

Luật này quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

 Đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vậ

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam

 Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 8 năm 2001 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

2. Các loại giấy phép, giấy chứng nhận về bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa hết thời hạn được ghi trong giấy thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn.

 Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/10/41.2013.QH13.Asklaw.doc” text=”Download:Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment