Luật cảnh vệ 2017

Luật cảnh vệ 2017

Số hiệu: 13/2017/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 20/06/2017 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 26/07/2017 Số công báo: Từ số 519 đến số 520
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt nội dung Luật cảnh vệ 2017

Phạm vi điều chỉnh

Luật cảnh vệ 2017 quy định về đối tượng cảnh vệ, nguyên tắc, công tác cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng Cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ; chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cảnh vệ.

Đối tượng áp dụng

Luật cảnh vệ 2017 áp dụng đối với đối tượng cảnh vệ, lực lượng Cảnh vệ, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến hoạt động cảnh vệ.

Nguyên tắc công tác cảnh vệ

  • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
  • Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động và hành vi, yếu tố khác xâm hại đến sự an toàn của đối tượng cảnh vệ.
  • Dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội; kết hợp giữa hoạt động công khai và hoạt động bí mật để thực hiện công tác cảnh vệ.
  • Bảo đảm sự chỉ huy, chỉ đạo tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Hiệu lực thi hành

Luật cảnh vệ 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/13.2017.QH14.Asklaw.doc” text=”Download: Luật cảnh vệ 2017″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment