Luật Chứng Khoán 2006

Luật Chứng Khoán 2006

LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006

Số hiệu: 70/2006/QH11 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: 01/01/2007
Ngày công báo: 10/11/2006 Số công báo: Từ số 11 đến số 12
Tình trạng: Còn hiệu lực
  • Phạm vi điều chỉnh:

   Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  • Đối tượng áp dụng:

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/70_2006_QH11_12984.doc” text=”Download:70_2006_QH11_12984″ viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

 

 

Give a Comment