Luật chuyển giao công nghệ 2017

Luật chuyển giao công nghệ 2017

Số hiệu: 07/2017/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: 01/07/2018
Ngày công báo: 25/07/2017 Số công báo: Từ số 515 đến số 516
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Phạm vi điều chỉnh

Luật chuyển giao công nghệ 2017 quy định:

  • Hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài;
  • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ;
  • Thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ;
  • Quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ.

Đối tượng công nghệ được chuyển giao

  • Công nghệ được chuyển giao là một hoặc các đối tượng sau đây:

– Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;

– Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu;

– Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ;

– Máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  • Trường hợp đối tượng công nghệ quy định tại khoản 1 Điều này được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Hiệu lực thi hành

  • Luật chuyển giao công nghệ 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
  • Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

 

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/07.2017.QH14.Asklaw.doc” text=”Download: Luật chuyển giao công nghệ 2017″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment