Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Tất cả câu hỏi Luật dân sự

Bí quyết học Luật hiệu quả ?

Câu hỏi Bí quyết làm sao để học Luật hiệu quả, điểm cao, ghi nhớ kiến thức sâu, tránh tình trạng học vẹt, học tủ, học không sâu, không hiểu thật sự bản chất của vấn đề, cách ghi chép bài, cách chuẩn bị bài, lập đề cương môn học… . . . Read more

Luật sư giải thích căn cứ phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới? Do nhiều người cùng gây ra thiệt hại thì có phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường hay không?

Câu hỏi Các cứ phát sinh trách nhiệm dân sự liên đới là gì? có phải là do nhiều người cùng gây ra thiệt hại và phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường. 1. Cơ sở pháp lý: – Bộ luật dân sự năm 2015 2. Luật sư tư vấn: . . . Read more

Trách nhiệm dân sự hỗn hợp? Cả người gây ra thiệt hại và người bị thiệt hại đều có hành vi trái pháp luật đúng không?

Câu hỏi Trách nhiệm dân sự hỗn hợp là gì? Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại chịu trách nhiệm tương ứng với mức độ lỗi của mình phải không? Luật sư tư vấn: Trách nhiệm dân sự hỗn hợp: Khái niệm: -TNDS hỗn hợp là trách nhiệm . . . Read more

Luật sư tư vấn miễn phí