Danh mục: Luật đất đai

Hỏi đáp tư vấn Luật đất đai 2014, 2015, 2018, 2019 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai.