Chuyên mục: Luật đất đai

Hỏi đáp tư vấn Luật đất đai 2014, 2015, 2018, 2019 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai.

Vấn đề bồi thường nhà ở

Tôi có một vấn đề  thắc mắc, mong chuyên mục giải đáp giúp tôi.  Hiện tôi đang ở khu nhà tập thể sáu tầng thuộc của …