Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Luật đấu thầu

Lựa chọn hình thức đấu thầu theo quy định luật chuyên ngành được không?

Câu hỏi: Chào Luật sư! Tôi xin hỏi về hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Lập đồ án quy hoạch đô thị Theo Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và . . . Read more

Hướng dẫn giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Câu hỏi: – Thời hạn để người tham gia đấu thầu khiếu nại (kiến nghị) kết quả chọn nhà thầu? Thời hạn trả lời kiến nghị của chủ đầu tư? Thời gian ký hợp đồng với nhà thầu sau khi mở thầu? ? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi . . . Read more

Trường hợp nào nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng

Câu hỏi: Bảo đảm thực hiện hợp đồng chỉ có giá trị trong thời gian thực hiện hợp đồng, Nội dung hợp đồng không quy định về Bảo đảm thực hiện hợp đồng như ở điều cuối của hợp đồng: Hiệu lực hợp đồng, có đề cập đến “Hợp đồng . . . Read more