Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Luật đấu thầu

Thương thảo hợp đồng rồi mới phê duyệt kết quả chọn nhà thầu trong chào hàng cạnh tranh đúng hay sai?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, cho tôi hỏi vấn đề sau: Trong đấu thầu, nếu  thương  thảo hợp đồng rồi mới phê duyệt kết quả chọn nhà thầu trong chào hàng cạnh tranh như vậy đúng hay sai? Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định cụ thể tại điều nào?Mong chuyên mục . . . Read more