Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Luật đầu tư

Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Câu hỏi: 1 Công ty của Việt Nam cùng 1 công ty nước ngoài và 2 cá nhân nước ngoài định thành lập 1 công ty liên doanh (Công ty trách nhiệm hữu hạn ABC – Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.) đầu tư vào 1 khu công nghiệp thực hiện dự án sản xuất . . . Read more