Luật đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14

Luật đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14

Số hiệu: 39/2019/QH14 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 13/06/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020
Ngày công báo: 19/07/2019 Số công báo: Từ số 565 đến số 566
Tình trạng: Chưa có hiệu lực

05 nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư

Quốc hội đã thông qua Luật này ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung nổi bật.Theo đó, các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

– Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

– Nhiệm vụ quy hoạch;

– Dự án đầu tư công khẩn cấp;

– Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

– Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án của Chính phủ như sau:

Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các CQNN, ĐVSN công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính.

Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/39.2019.QH14.Asklaw.doc” text=”Download:Luật đầu tư công 2019″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment