Luật Di sản văn hóa 2001

Luật Di sản văn hóa 2001

Số hiệu 28/2001/QH10 Loại văn bản Luật
Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An
Ngày ban hành 29/06/2001 Ngày hiệu lực:  01/01/2002
Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng  Còn hiệu lực

Di sản văn hoá quy định tại Luật này bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi áp dụng

Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Kể từ thời điểm, Luật Di sản văn hóa 2001 có hiệu lực, Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/28_2001_QH10.AskLaw.doc” text=”Download: Luật Di sản văn hóa 2001″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment