Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Tất cả câu hỏi Luật giao thông

Công an xã, phường có được quyền bắt xe máy vi phạm giao thông trên đường quốc lộ và tỉnh lộ?

Câu hỏi Theo quy định của luật giao thông thì công an xã, phường có được quyền bắt xe máy vi phạm giao thông trên đườngquốc lộ và tỉnh lộ hay không? Nếu công an xã, phường bắt xe vi phạm trên đường quốc lộ thì có bị coi là . . . Read more

Luật sư tư vấn miễn phí