Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Luật hành chính

Công ty bị giải thể thẻ tạm trú của người nước ngoài có bị tịch thu không?

Câu hỏi: Công ty tôi có bảo lãnh làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Do công ty không hoạt động hiệu quả tôi muốn giải thể công ty. Vây khi tôi giải thể công ty thì thẻ tạm trú của người nước ngoại này có bị tich thu. Cảm ơn bạn . . . Read more