Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Luật hành chính

Mức phụ cấp trách nhiệm đối với trung đội trưởng và tiểu đội trưởng

Câu hỏi: Em là trung đội trưởng, cớ sao em đi nhận tiền trách nhiệm sao cũng bằng với Tiểu đội trưởng là sao vậy? Cho em biết cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm được không vậy anh chị? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn . . . Read more