Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Luật kinh doanh bất động sản năm 2014

Số hiệu: 66/2014/QH13 Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội Người ký:  Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/11/2014 Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Ngày công báo: 30/12/2014 Số công báo: Từ số 1171 đến số 1172
Tình trạng: Còn hiệu lực

– Phạm vi điều chỉnh

Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

– Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

– Điều khoản chuyển tiếp

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì phải bổ sung đủ các điều kiện trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án hoặc đã ký hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật này.

Chứng chỉ môi giới bất động sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; hết thời hạn trên, người được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

Chứng chỉ định giá bất động sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; hết thời hạn trên, người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có đủ điều kiện về thẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/66.2014.QH13.ASKLAW.doc” text=”Download:Luật Kinh doanh bất động sản 2014″ viewer=”microsoft” ]

 

 

 

 

 

Give a Comment