Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

All posts in Luật lao động

Tính trợ cấp thôi việc cho nhân viên?

Câu hỏi Nhân viên A vào làm việc ngày 01/05/2017 ký hợp đồng thử việc đến ngày 31/05/2017. Ký hợp đồng lđ chính thức ngày 01/06/2017 và nghỉ việc vào ngày 01/05/2018. Trong trường hợp này nhân viên a có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không khi chỉ hoàn . . . Read more