Luật luật sư năm 2012  sửa đổi, bổ sung.

Luật luật sư năm 2012 sửa đổi, bổ sung.

Luật Luật sư năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2006

Số hiệu: 20/2012/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: 01/07/2013
Ngày công báo: 22/12/2012 Số công báo: Từ số 761 đến số 762
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản.

– Phạm vi điều chỉnh

Luật luật sư năm 2006  sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

 – Luật sư

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

– Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/20_2012_QH13_Asklaw.doc” text=”Download: Luật luật sư năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2006″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment