Luật ngân sách nhà nước 2015 số 85/2015/QH13

Luật ngân sách nhà nước 2015 số 85/2015/QH13

Số hiệu: 83/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/06/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2017
Ngày công báo: 29/07/2015 Số công báo: Từ số 873 đến số 874
Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật ngân sách nhà nước 2015 với nhiều quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp, lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN, trách nhiệm, quyền hạn các cá nhân, tổ chức về ngân sách nhà nước được ban hành ngày 25/06/2015.Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng.

Nội dung giám sát bao gồm:

– Việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

– Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

– Việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo Điều 15 của Luật này.

Chính phủ quy định chi tiết việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng.

Luật ngân sách nhà nước 2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 và Luật ngân sách nhà nước 2002 hết hiệu lực kể từ ngày này.

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước

Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội.

2. Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/83.2015.QH13.Asklaw.docx” text=”Download: Luật ngân sách nhà nước 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment