Danh mục: Luật nhà ở

Hỏi đáp tư vấn pháp luật nhà ở 2018, 2019, luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.