Luật quản lý thuế năm 2006

Luật quản lý thuế năm 2006

Luật quản lý thuế năm 2006

Số hiệu: 78/2006/QH11 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/11/2006 Ngày hiệu lực: 01/07/2007
Ngày công báo: 25/06/2007 Số công báo: Từ số 410 đến số 411
Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020
Tóm tắt văn bản.

Phạm vi điều chỉnh

Luật quản lý thuế năm 2006 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

 Đối tượng áp dụng

Người nộp thuế:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế; tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

Cơ quan quản lý thuế:

a) Cơ quan thuế gồm Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế;

b) Cơ quan hải quan gồm Tổng cục hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan.

Công chức quản lý thuế gồm công chức thuế, công chức hải quan.

Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế.

Hiệu lực thi hành

Luật này  có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.

Bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các luật, pháp lệnh về thuế và Luật hải quan mà Luật này có quy định.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/78_2006_QH11_Asklaw.doc” text=”Download: Luật quản lý thuế năm 2006″ viewer=”microsoft” ]

 

 

 

Give a Comment