Luật sư giải đáp: Hình thức bồi thường thiệt hại như thế nào? Bồi thường bằng tiền, hiện vật hay sức lao động?

Luật sư giải đáp: Hình thức bồi thường thiệt hại như thế nào? Bồi thường bằng tiền, hiện vật hay sức lao động?

Câu hỏi

Chào luật sư, cho em hỏi tý là Hình thức bồi thường thiệt hại như thế nào ? Bồi thường bằng tiền, hiện vật hay sức lao động? Phương thức bồi thường ra sao? Em cám ơn

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Hình thức bồi thường:

-Đối với thiệt hại về tài sản

bồi thường bằng hiện vật: áp dụng khi các bên có thỏa thuận và thường là khi bên gây thiệt hại không có khả năng bồi thường bằng tiền mà dùng các vật có giá trị để bồi thường.

bồi thường bằng tiền: phổ biến nhất.

bồi thường bằng việc thực hiện một công việc: theo thông lệ gần như chỉ được áp dụng một cách hãn hữu như yêu cầu trồng lại rừng bị phá trái phép.

-Đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe: bồi thường bằng tiền

Phương thức bồi thường:

-Do các bên thỏa thuận: một lần hoặc nhiều lần theo định kỳ hoặc không.

-Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

-Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của BLDS

Sự lọai trừ của Điều 621 được hiểu là khi các chủ thể không phải là cha mẹ chịu trách nhiệm bồi thường đối với các thiệt hại do con chưa thành niên gây ra thì quy định trên không có giá trị áp dụng.

Mặt khác quy định này là cần được sửa đổi về độ tuổi vì không phù hợp với các quy định chung về năng lực hành vi dân sự của cá nhân.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Như vậy trong trường hợp này trách nhiệm của cha mẹ là trách nhiệm có tính chất bổ sung cho trách nhiệm chính của con cái.

-Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

-Đối với thiệt hại về tài sản: tính gọn thành một số tiền và bồi thường một lần nếu không có thỏa thuận khác.

-Đối với tiền cấp dưỡng và chi phí cho việc chăm sóc người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động: được thực hiện theo định kỳ hàng tháng. Cần lưu ý là Luật Hôn nhân Gia đình cho phép thực hiện việc cấp dưỡng một lần và do vậy các bên cũng có thể thỏa thuận về việc người gây thiệt hại về tính mạng có thể cấp dưỡng một lần.

Give a Comment