Luật sư hướng dẫn xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường?

Luật sư hướng dẫn xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường?

Câu hỏi

Thưa luật sư, theo luật thì quy định xác định xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường như thế nào ? xin luật sư chỉ giúp!

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường

.Thiệt hại về tài sản: Đ608

-Thiệt hại trực tiếp: bao gồm việc tài sản bị mất, hư hỏng hoặc hủy họai hoặc các lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản.

-Thiệt hại gián tiếp: bao gồm các chi phí nhằm khắc phục, hạn chế hoặc ngăn ngừa thiệt hại.

Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm: Đ609

-Thiệt hại vật chất: bao gồm

vThiệt hại liên quan đến việc cứu chữa, trị bệnh

vThu nhập bị mất hoặc giảm sút trong thời gian chữa trị cho đến khi phục hồi

vChi phí và thu nhập của người chăm sóc trong và sau khi điều trị.

vNếu sau khi điều trị mà người bị thiệt hại mất hòan tòan khả năng lao động thì được bồi thường chi phí nuôi dưỡng, điều trị và chăm sóc cho đến chết.

-Thiệt hại do tổn thất tinh thần

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

-Thiệt hại vật chất: bao gồm

vChi phí cho việc cứu chữa trước khi chết

vChi phí mai táng

vTiền cấp dưỡng

-Thiệt hại do tổn thất tinh thần

.Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

-Thiệt hại vật chất: bao gồm:

vChi phí hạn chế khắc phục thiệt hại

vThu nhập bị mất hoặc giảm sút

-Thiệt hại do tổn thất tinh thần

Ghi chú:

Lấy lãi suất cơ bản làm căn cứ xác định thiệt hại, điều này không hợp lý.

Bồi thường thiệt hại do mất thu nhập: theo mức lương tối thiểu chung. Nếu chứng minh được thu nhập cao thì có quyền yêu cầu bồi thường.

Give a Comment