Luật thú y quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật

Luật thú y quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật

Số hiệu: 79/2015/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2015 Ngày hiệu lực: 01/07/2016
Ngày công báo: 25/07/2015 Số công báo: Từ số 861 đến số 862
Tình trạng: Còn hiệu lực

Phải đối xử nhân đạo với chó

Theo Luật thú y số 79/2015/QH13  thì tổ chức, cá nhân chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sử dụng động vật phải có trách nhiệm sau:

– Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, vận chuyển phù hợp với từng loài động vật.

– Giảm thiểu đau đớn, sợ hãi, đối xử nhân đạo với động vật trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Luật thú y 2015 còn quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh và cách thức xử lý cho động vật bị mắc bệnh.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế Pháp lệnh thú y năm 2004.

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y.

Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động thú y tại Việt Nam.

-Hội đồng thú y được thành lập ở trung ương, cấp tỉnh.

– Hội đồng thú y làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động thú y.

– Thành phần Hội đồng thú y bao gồm đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, đại diện các hội, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực thú y.

-Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chi tiết về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/79.2015.QH13.Asklaw.doc” text=”Download: Luật thú y 2015″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment