Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2014

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2014

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2014.

Số hiệu: 70/2014/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014 Ngày hiệu lực: 01/01/2016
Ngày công báo: 30/12/2014 Số công báo: Từ số 1173 đến số 1174
Tình trạng: Còn hiệu lực

Tóm tắt văn bản.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008

Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2 như sau:

“g) Xăng các loại;”

Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và tàu bay sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng;”

Đoạn đầu Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

Hiệu lực thi hành

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/09/70_2014_QH13_Asklaw.doc” text=”Download:Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2014″ viewer=”microsoft” ]

 

Give a Comment