Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

 

Số hiệu: 15/2012/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/06/2012 Ngày hiệu lực: 01/07/2013
Ngày công báo: 06/08/2012 Số công báo: Từ số 479 đến số 480
Tình trạng: Còn hiệu lực

 

Tóm tắt văn bản:

     Phạm vi điều chỉnh: Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

     Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính:

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

  • Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;
  • Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;
  • Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;
  • Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

– Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

– Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

– Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

  • Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;
  • Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

[embeddoc url=”https://asklaw.vn/wp-content/uploads/2019/08/15.2012.QH13.ASKLAW.doc” text=”Download: Luật xử lý vi phạm hành chính 2012″ viewer=”microsoft” ]

Give a Comment