Lương hưu đối với người làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lương hưu đối với người làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi, tôi sinh năm 19/6/1963 và làm việc vào biên chế chính thức từ ngày 1/10/1982 đến nay tôi đã đóng bảo hiểm 34 năm và đã làm việc độc hại có thời gian trên 15 năm, Nay tôi muốn hỏi đầu năm 2017 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi và chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, lương hưu như thế nào? Cảm ơn luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật bảo hiểm xã hội của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Trong trường hợp này của bạn, công việc của bạn thuộc công việc năng nhọc độc hại nguy hiểm và có 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại,nguy hiểm. Có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Đến ngày 01/01/2017 thì bạn 54 tuổi 6 tháng chưa đủ điều kiện về độ tuổi để nghỉ hưu theo điểm b khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Do đó, bạn không được xét để nghỉ hưu tại thời điểm 01/01/2017. Bạn phải đợi đến khi bạn 55 tuổi thì bạn mới được hưởng lương hưu. Nếu bạn muốn nghỉ hưu trước thì bạn phải xem xét có bị suy giảm khả năng lao động hay không để xem xét các trường hợp nghỉ hưu theo Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Give a Comment