Lương thử việc 1 ngày

Lương thử việc 1 ngày

 Hỏi:
Tôi thử việc được một ngày, sau đó gia đình có việc ở quê nên tôi phải về gấp và xin nghỉ. Tôi yêu cầu công ty trả lương cho ngày làm việc đó thì công ty nói thử việc có một ngày thì không được trả lương. Công ty trả lời vậy có đúng hay không?
Trả lời:

Theo Điều 28 Luật lao động trong thời gian thử việc có quy định: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Trong thời gian thử việc, người lao động có quyền nghỉ, không làm việc mà không cần báo trước cho phía doanh nghiệp, cũng như không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thỏa thuận trước đó.

Như vậy, trong thời gian thử việc, người lao động có quyền nghỉ việc và người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương đầy đủ cho người lao động trong những ngày người lao động đã làm việc. Và dù bạn chỉ làm một ngày thì người sử dụng lao động vẫn phải trả lương.

Give a Comment